UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DORO, MOB, NFO & SEAM

15:41 / 16 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

DoroRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 570,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 58,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,2%

Moberg PharmaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 53 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,3%.

NFO DrivesRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 7,9 MSEK vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%.

SeamlessRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 76,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 76,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -18,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -23,9%.