UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CCOR, CTT, IVSO & JLT

13:50 / 12 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Concordia MaritimeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 213,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 94%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 60,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,5%.

CTT SystemsRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 50,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,6%.  

INVISIO CommunicationsRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 58,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19,3%.  

JLT Mobile ComputersRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 23,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%.