UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - VITR, NIS, DIBS, JLT, PIL

09:14 / 31 oktober 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosVitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 106,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%.

Nischer: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 82,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,3%.

DIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 41,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,5 %.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 23 MSEK vilket motsvarar en minskning om 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.

Pilum: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om  52,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,1%.