UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sörj inte Nordea

17:40 / 19 mars 2018 Article

Med stor majoritet röstade närvarande aktieägare på stämman för ett byte av Nordeas svenska aktie, till en finsk aktie med huvudnotering i Helsingfors. De svenska fondspararna borde jubla.

Svag kursutveckling

Nordeas totalavkastning de senaste åren har inte varit något att jubla över. Räknat från 2010, alltså efter finanskrisen, har aktien gått ungefär som börsens totalindex. Det är acceptabelt, men jämfört med övriga banker är det dåligt, eftersom de har utvecklats väsentligt bättre. Detta har stor betydelse för svenska fondsparare, eftersom Nordea samtidigt är en av de viktigaste aktierna i Stockholmsbörsens index. Banken motsvarar ungefär 8-9 procents av det samlade börsvärdet. Alla som exempelvis placerar i en svensk indexfond eller i stora Sverigefonder med Stockholmsbörsens index som riktmärke, har alla varit stora ägare i Nordea. Framöver kommer det rimligen att ändras.

Finsk bank 

När Nordeas aktieägare fram till oktober byter sina svenska aktier, till aktier en finsk bank, med huvudnotering i Helsingfors, kommer sannolikt en stor del av värdet att flyttas över till den finska marknaden. Vi kan jämföra med ABB och Astra Zeneca. Båda dessa bolag har totala börsvärden som lätt skulle placera dem i topp på Stockholmsbörsen om de vore svenska, men eftersom båda bolagen har sina huvudnoteringar i Zürich respektive London, ingår bara de aktier som handlas på Stockholmsbörsen i ett svenskt index. Det är ungefär 10-20 procent av det totala börsvärdet. Därför blir de inte särskilt tunga i ett index på Stockholmsbörsen. Med Nordea är det tvärtom. De har haft huvudnoteringen i Stockholm och därför ingår hela börsvärdet i ett Sverigeindex, trots att en hel del av aktierna också handlas i exempelvis Helsingfors respektive Köpenhamn. När nu huvudnoteringen flyttar till Helsingfors, blir Stockholm en sidonotering. Om indexberäknarna följer samma principer som i ABB och Astra Zeneca, kommer Nordeas andel i Stockholmsbörsens index att minska väsentligt.

Bra för svenska sparare

Eftersom Nordea varit en ganska medioker aktie är denna flytt positiv för svenska sparare. Vi slipper "subventionera" Nordeas aktiekurs, genom att ständigt hålla en för hög andel i våra fonder. Inte bara de renodlade indexfonderna påverkas, utan även de förvaltare som mäter sig mot ett brett index på Stockholmsbörsen. De allra flesta har ägande i Nordea, eftersom banken är så viktig för index. Få stora förvaltare vågar ligga med noll. Därför subventionerar vi Nordeas aktiekurs. Detta problem överlåter vi nu till finska sparare och förvaltare, förutsatt naturligtvis att indexberäknarna inte hittar på en "lex Nordea" för att slippa just denna effekt. Det vore i sådana fall sensationellt.

Kurspress på kort sikt

Aktiebytet skall vara klart i oktober i år, så fram tills dess kommer indexfonder, liksom troligen också förvaltare av Stockholmsportföljer att minska sin Nordeaandel. Det kan ge en kurspress. Det finns även en risk att Nordeas flytt pressar hela den svenska banksektorn. Denna är visserligen generellt lågt värderade i förhållande till snittet på Stockholmsbörsen, men samtidigt är hela sektorns andel av index hög, just till följd av Nordeas stora andel. Därtill är utvecklingen i själva banken Nordea inte särskilt imponerande. En indikation är avkastningen på eget kapital, som är sämre i Nordea än i övriga banker och trenden är därtill sämre än för övriga banker. Orsakerna till detta skall vi återkomma till i en kommande analys.

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar