UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Svag utveckling i de flesta sektorer

11:40 / 12 februari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Det är inte bara Ericsson som drar ner IT/telekom. Det finns svagheter i de flesta sektorers vinstutveckling.

Vinstfallet bromsar

I takt med att fler bolag läggs in i vår summering minskar det dramatiska vinstfallet. Efter 35 rapporter var nedgången nästan 50 procent, men nu när drygt 80 procent av börsvärdet lämnat rapport, har nedgång krympt till 29 procent. Det är ändå det sämsta utfallet sedan finanskraschen 2008. Däremot redovisar 56 procent av bolagen vinstökningar, vilket resulterar i att medianvärdet växer med drygt 6 procent. Det är visserligen något sämre än tidigare, men ändå relativt bra i ett historiskt perspektiv. Det visar också att mindre och medelstora bolag fortsätter att överträffa bjässarna.

Sektorer - vissa överraskningar

Granskar vi sektorutvecklingen är det ingen överraskning att Ericsson sänker IT/Telesektorn. Däremot är det troligen en överraskning att fem av åtta sektorer redovisar ett summerat vinstfall. Banker, konsumentföretag och sjukvård redovisar tydliga nedgångar, medan den tidigare lysande stjärnan verkstad, bara lyckades skrapa ihop en marginell vinstuppgång. Här drog dock Autoliv ned, men en överraskande nedskrivning. I toppen hittar vi basindustrin, som klarade en markant vinstökning, delvis tack vare en kraftig omsvängning i Lundin Petroleum, men inte bara därför. Granskar vi vinsttillväxten mätt som median, blir bilden den omvända. Då lyckas fem sektorer öka vinsten, nämligen basindustri, verkstad, banker, service och (faktiskt) IT/tele. Däremot faller vinsten i bygg, konsument och sjukvård. De inhemska sektorerna bygg och konsument visar alltså svagheter för första gången på länge.

Fortfarande under prognos

Granskar vi utfallet mot prognos (SME), kan konstateras att det fortfarande ligger på minus 10 procent. Det är det sämsta utfallet sedan fjärde kvartalet 2013, då Greklandskrisen del 3 fick utvecklingen att återigen gunga inom eurozonen. Precis som tidigare redovisar dock mer än hälften av bolagen utfall som överstiger prognos, varför medianvärdet blir positivt, med 1,3 procent. Även om vi granskar utvecklingen de senaste kvartalen visar medianvärdet en ganska bra trend.

Sektorer - svagt i de flesta

Summerar vi utfallet och jämför med prognos för våra åtta sektorer, kan konstateras att bara en sektor överträffar prognos och det är byggindustrin. Det är överraskande och illustrerar hur den negativa stämningen inom bostadsbyggandet har smittats av sig på prognoserna för de flesta företagen i sektorn. Övriga sektorer ligger under prognos, även om det för basindustrin, service och konsument bara är marginellt. Granskar vi medianvärdet blir bilden något mer positiv. Andelen sektorer som ligger under prognos krymper nu till fyra (verkstad, konsument, sjukvård, service). Något överraskande ligger IT/telesektorn klart över prognos, vilket indikerar att Ericssons problem tryckt ner prognoserna även i de mindre bolagen. Det är naturligt, eftersom Ericsson är en viktig motor för hela svenska IT-sektorn. Det positiva utfallet visar dock att IT/dataföretagen har bra efterfrågan från de flesta sektorer och är inte lika beroende längre av Ericsson.

Och slutsatsen?

Sektoranalysen styrker de slutsatser som dragits tidigare. Det är en ganska svag rapportperiod. Det är dock större skillnad mellan mindre bolag och större bolag, med plus för de mindre, än det är mellan olika sektorer. Totalt sett är dock den samlade bilden att företagen går något sämre än väntat.


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar