UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Höga förväntningar på cykliskt

14:09 / 19 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Bra drag i konjunkturen gör att vinstförväntningarna på basindustri och verkstad är högt uppdrivna.

Verkstad i topp

Börsens två största sektorer är verkstad och bank. Omräknat i kronor svarar dessa båda för 30 procent av Stockholmsbörsens förväntade vinst, vardera. Det är därför inte konstigt att verkstadssektorn förväntas ha en av de största positiva effekterna på fjärde kvartalets vinstutveckling. Ungefär hälften av den samlade vinstökningen beräknas komma från verkstad och drygt 80 procent av bolagen beräknas visa vinstökningar. Räknar vi gruppens mediantillväxt blir den 11 procent. Den fina avslutning på 2017 som verkstad bidrog med, väntas alltså fortsätta. 

Svårtolkade banker

Däremot tyder inte prognoserna på något lyft i bankerna. Det är dock en luring. Förra året redovisade nämligen de fyra storbankerna betydande reavinster på intressebolagsaktier i det fjärde kvartalet. Det drar upp jämförelseåret, vilket drar ner vinsttrenden. Rensar vi för dessa är ökningen 12 procent. De flesta banker och övriga bolag inom finanssektorn beräknas öka vinsten och mediantillväxten är goda 11 procent, mycket beroende på att mindre företag i sektorn förväntas ha en väldigt god utveckling.  

Konsument och bygg

Sektor nummer tre i storlek är konsument på 15 procent av totala vinstsumman, med byggrelaterade bolag som nummer fyra på 11 procent av totalen. Båda beräknas visa ökad vinst, vilket är överraskande i byggsektorns fall, eftersom kursutvecklingen i många av bolagen varit usel sista halvåret. Vinstökningen i kronor i konsumentsektorn beräknas bli ungefär två tredjedelar av verkstadssektorns och mediantillväxten landar på acceptabla 7 procent. Byggbolagen beräknas i kronor bidra med en vinstökning på halva konsumentsektorns nivå, vilket innebär en mediantillväxt på 8 procent. Två tredjedelar av byggbolagen beräknas visa vinstökningar. 

Basindustri ångar på

En mindre sektor som beräknas få ett mycket kraftigt vinstlyft är basindustri. De svara visserligen bara för 7 procent av den prognostiserade totalvinsten, men beräknas ha en ökning som är något större än verkstadssektorn. Dels beror det på att oljebolaget Lundin Petroleum går från en stor förlust till en hygglig vinst, dels förväntas tre fjärdedelar av bolagen visa vinstökningar. Det understryker analytikernas syn på den goda konjunkturutvecklingen. Vinsttillväxten i median beräknas bli 19 procent, vilket är bäst av samtliga sektorer.

Bottensektorerna

I botten hittar vi, inte överraskande, IT/tel och sjukvårdsföretag. Båda sektorerna beräknas bidra med vinstminskningar i kronor räknat, motsvarande sammantaget ungefär verkstadssektorns vinst. För IT/tele är det naturligtvis Ericsson som drar ner mest, men inte heller övriga bolag i sektorn beräknas fira triumfer. Mediantillväxten stannar på 3 procent och hälften av bolagen beräknas redovisa vinstminskningar. Sjukvårdsföretagen är en spretig grupp med relativt få bolag. Astra Zeneca förklarar vinstfallet i kronor räknat, men bara hälften av bolagen i sektorn beräknas öka vinsten.

Försäljningen visar samma mönster

Granskar vi sektorernas försäljningstillväxt blir bilden densamma. Basindustrin hamnar som etta på 16 procent, med verkstad på andra plats på drygt 10 procent, samt konsument respektive bank på tredje och fjärde plats något efter. Därefter kommer bygg med en marginell förväntad försäljningsuppgång, samt IT/tele på nolltillväxt och sjukvårdsföretagen på ett tydligt minus.    

Och slutsatsen?

De flesta sektorer beräknas bidra med vinstökningar, dock inte IT/tele och sjukvårdsföretag. Cykliska sektorer är de viktigaste motorerna. Mönstret känns igen från förra kvartalet, men basindustri har detta kvartal fått en viktigare roll i utvecklingen. 


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar