UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Shortcut Media Group

09:56 / 2 maj 2017 Article

Vi välkomnar idag Shortcut Media Group som nytt bevakat bolag på Introduce.

Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en mediekoncern med verksamhet inom filmproduktion i kortformat. Koncernen består av de sex bolagen Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics.

Koncernen har en hög grad återkommande kunder (över 150 st) med långa kundavtal som ger verksamheten en god stabilitet. Därutöver har bolaget en diversifierad kundbas vilket gör att Shortcut inte är beroende av enda stor kund. Bolagets fem största kunder står för cirka 38% av omsättningen.

Shortcut har ramavtal med bland annat Discovery, Cmore, Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Migrationsverket samt Skolverket. Bland kunderna återfinns även SVT, PostkodLotteriet och Vera & John.

Intäktsmodellen är vanligtvis baserad på fasta budgetar för respektive produktion. Skulle förändringar ske under processen sker tillägg. Många konkurrerande bolag har frilansande personal vilket gör att beläggningsgraden kan variera kraftigt. Shortcut Media har däremot en större andel heltidsanställda (ca-60-70%) som är multikompetenta, vilket gör att bolaget successivt kan öka beläggningsgraden med växande försäljning och ökad lönsamhet. 

Marknaden är generellt sett fragmenterad. Totala medieinvesteringar ökade med cirka 4% under 2016. Dock är variationen på tillväxten stor, under 2015 ökade investeringar i digitala medier med 20% medan investeringarna i de mer traditionella medier så som TV, radio och bio minskade med 3%. Den strukturella trenden med sociala och digitala mediers utveckling driver på tillväxten och efterfrågan för företag att kunna profilera sig med rörlig bild och ljud ökar stadigt.

Shortcut Medias ambition är att växa både organiskt och dels via förvärv. Bolaget har under de senaste åren genomfört ett antal förvärv för att komplettera och stärka upp den befintliga verksamheten. Många av aktörerna på marknaden är idag kreatörsledda fåmansbolag. Shortcut Media ser goda möjligheter att delta i konsolideringen av marknaden genom att kunna utnyttja de intäkts- och kostnadssynergier som uppstår. Affärsmodellen innebär att Shortcut är majoritetsägare i de flesta av dotterbolagen och ger därmed ledningen fortsatta incitament att utveckla bolagen. Majoriteten av heltidsmedarbetarna i koncernbolagen är dessutom delägare i Shortcut Media. 

Koncernen som noterades på Aktietorget i juni 2016 (med tickernamn "SMG") .

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata, samt kommande intervjuer och teknisk analys.

Vi återkommer med en inledande analys samt intervju med VD Anders Brinck efter Q1-rapporten som släpps 5 maj.


Shortcut Media Group bokslutskommuniké 2016


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.