UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Samhällsbyggnadsbolaget

11:47 / 4 maj 2017 Article

Vi välkomnar idag Samhällsbyggnadsbolaget som nytt bevakat bolag på Introduce.

Samhällsbyggnadsbolaget

Fastighetsbolaget grundades av Ilija Batljan i april 2016 med målsättningen att bygga upp det främsta nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Därefter följde flera fastighetsförvärv som kulminerade i januari 2017 då bolaget tillträdde Högkullen, Gimmel Fastigheter, Kuststaden Holding samt Sörmlandsporten. Därmed skapades det nya Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som på kort tid har blivit en stor aktör inom bostäder och samhällsfastigheter. Efter förvärven har bolaget närmare 500 fastigheter och en portfölj uppgående till cirka 1 000 000 kvm uthyrbar yta.

Samhällsbyggnadsbolaget fokuserar främst på fastigheter inom två segment, samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Portföljen innehåller även till viss del andra typer av fastigheter där avsikten primärt är att driva detaljplaneprocess för att utveckla bostadsfastigheter. Samhällsfastigheter inkluderar bland annat skolor, äldreomsorg, statliga och kommunala verk samt myndigheter. Majoriteten av hyresgästerna i bolagets samhällsfastigheter är direkt eller indirekt skattefinansierade och fastigheter inom detta segment kännetecknas generellt sett av låg risk givet bland annat låg hyresomsättning och hög kreditvärdighet. Bolagets bostadsfastigheter består främst av lägenheter i hyreshus men inkluderar även radhus och strategin är att fokusera på bostadsfastigheter i städer med en underliggande befolkningstillväxt och en attraktiv avkastning. Överlag har Samhällsbyggnadsbolaget god geografisk spridning, med fastigheter från Ystad i syd, till Boden i norr. Majoriteten av fastigheterna ligger i storstadsregionerna och regionstäderna, framförallt i Oslo och i Storstockholm, medan de resterande ca 30 % ligger i små och mellanstora städer i Sverige med befolkningstillväxt.

Bolaget noterades på Nasdaq First North i början av april 2017 (med tickernamn "SBB").

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden kalender- och ägardata och intervjuer.

Vi återkommer med en inledande analys på bolagets Q1-rapport som publicerades 28 april.


 Investerarpresentation hos Remium

  • VD Ilija Batljan
  • Måndagen den 8maj 2017
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Humlegårdsgatan 20, 3tr, Stockholm
  • Förtäring: Lunch

  FULLSATT EVENT (maila till event@remium.com för plats på reservlista)

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor om eventet eller beställning av specialkost, vänligen kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.


Intervju med VD Ilija Batljan

VD Ilija Batljan beskriver kort bolaget och sin egen bakgrund. Därefter berättar han mer om bolaget snabba expansion den senaste tiden, summering av Q1-rapporten, det nuvarande marknadsläget för de fastighetstyper bolaget foksuerar på samt vilka långsiktiga lönsamhets- och tillväxtmål som finns uppsatta. Avslutningsvis berättar om var Samhällsbyggnadsbolaget befinner sig de nästkommande fem åren. 


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.