UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg aktivitet bland småbolagens insynspersoner inför rapportperioden

16:50 / 1 februari 2016 Article

prognoser

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Clavister har följande förändringar skett senaste två veckorna:
Peter Dahlander, styrelseledamot har via bolaget Keypoint Holding Ltd ökat innehavet med 23 750 aktier. Peter Johansson, styrelseledamot har ökat sitt innehav med netto 29 750 aktier. Henrik Olsén som sitter i ledningen har ökat sitt innehav med 23 750 aktier. Nikolas Georgii som är ansvarig för bolagets marknadsföring har även han ökat sitt innehav med 23 750 aktier. Andreas Åsander som också arbetar med marknadsföring för Clavister har netto ökat sitt innehav med 7 788 aktier. Anneli Norman som är redovisningsansvarigt har ökat sitt innehav med 3 000 aktier.

DistIT har Stefan Charette som agerar rådgivare till bolaget köpt 1 055 796 aktier vilket också är hela hans innehav. Notera att innehavet även innefattar närstående och närstående bolags innehav.

HMS Networks har flera insynspersoner ökat sina innehav via bolagets aktiesparplan. För en fullständig förteckning se här.

Jays logistikansvarige Jonas Andersen har vid tre tillfällen senaste veckorna ökat sitt innehav med 48 987 aktier och totalt äger han därefter 110 598 aktier.

I Railcare har VD Daniel Öholm köpt 5 000 aktier och affärscontroller Håkan Pettersson köpt 25 000 aktier samtidigt som vice VD och styrelseledamot Ulf Marklund minskat sitt innehav med 30 000 aktier.

I Sportamore har Jonas Kolehmainen anmält ett innehav om 20 000 teckningsoptioner. 

I Starbreeze har det skett flertalet förändringar bland insynspersoner  för fullständig förteckning hänvisar vi till bolagets hemsida.

Tribonas styrelseledamot Anneli Jansson har sålt 5 000 aktier under perioden vilket var hela hennes innehav. Som bekant ligger det ett bud på bolaget från Catena.