UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ENZY, MIND, NFO, PART, POOL, SJR & VBG

15:03 / 16 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 150%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -5%.

MindmancerRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 3,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 62%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -108%.

NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 571,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -1,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.

PooliaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 178,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.

SJRRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 86,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,5%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 304,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.