UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sammanställning av insynspersonernas aktiviteter hos bolagen på Introduce.se

14:38 / 16 november 2015 Article

introduce.se aktieanalys insiderVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

2E Groups styrelseledamot Göran Grell har ökat sitt innehav till 180 205 st genom att köpa 26 392 aktier. Två andra insynspersoner har också ökat, vd för Showtic Krister Bergström har köpt 4 000 st och äger efter det 7 000 aktier och affärsutvecklingsansvarig Tobias Elmquist har köpt 400 st och äger efter det lika många.

Vice VD för Addtech Anders Claeson har minskat sitt innehav med 25 000 aktier. Efter försäljningen äger han 204 655 aktier.

Arcams styrelseledamot Henrik Hedlund har sålt 10 000 aktier och äger efter det 202 157 aktier.

Micael Averborg, insynsperson i Atrium Ljungberg ökar till 2 300 aktier genom att köpa 800 st.

Avensias styrelseledamot Anders Cedervall har köpt 2 000 aktier och äger lika många.

BioGaias vice VD Margareta Hagman har minskat till 7 000 aktier genom att sälja 1 000 st.

Karin Dahllöf, styrelseledamot i Boule Diagnostics har köpt 1 000 aktier och äger efter det lika många.

eWorks insynsperson Maria Anderberg har minskat till 7 419 aktier efter en försäljning om 1 024 st.

Hos Fortnox har styrelseledamoten Arne Karlsson utnyttjat optioner och köpt 150 000 aktier. Hans innehav uppgår efter det till 500 000 aktier. Samtidigt har Donald Sällqvist minskat till 2 539 000 aktier efter en minskning på 150 000 st.

Andreas Gustafsson, insynsperson i ITAB Shop Concept, har sålt 500 aktier och äger efter det 400 st. Samtidigt har bolagets vice VD nettosålt 2 000 aktier. Han har sålt 4 000 privat och köpt 2 000 via juridisk person, totalt äganade uppgår nu till 33 000 st.

Kentimas VD ökar till 6 974 430 aktier genom att köpa 95 999 st.

Lagercrantz styrelseledamot Lennart Sjölund har minskat till 160 000 aktier genom att sälja 8 000 st.

Micro Systemations försäljningschef Thomas Renman minskar till 20 000 aktier genom att sälja 25 000 st.

Midsonas styrelseledamot Johan Wester har köpt 500 st aktier och äger efter det lika många.

Lars Save, VD och större innehavare i MSC Group, har via juridisk person förvärvat 137 907 aktier, vilket också utgör hela hans innehav.

Railcares insynsperson Håkan Pettersson har ökat till 38 000 aktier genom att köpa 10 000 st.

SinterCast insynsperson Steve Wallace har köpt 2 500 aktier och tar sitt ägande till totalt 7 750 aktier.

Hos TagMaster har insynspersoner både köpt och sålt. VD Jonas Svensson har minskat till 2 000 000 aktier efter en försäljning om 100 000 st. Samtidigt har styrelseledamoten Magnus Jonsson ökat till 565 101 aktier genom att köpa 4 200 st, Gert Sviberg, styrelseledamot, har ökat till 25 186 643 st genom att förvärva 200 000 st. Slutligen har insynspersonen Mattias Gyllenros ökat till 226 953 st genom att köpa 145 000 st.

I Tribona som är under bud, har insynspersonen Christian Berglund sålt hela sitt innehav om 9 500 aktier.