UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Nordic Leisure

16:38 / 17 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Nordic LeisureRemiums analytiker förväntar sig under Q3 totala intäkter om 26,6 MSEK varav spelintäkterna väntas uppgå till ca 25 MSEK. Detta motsvarar en tillväxt om ca 55% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,8 MSEK.