UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders visar hög aktivitet

10:33 / 10 september 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Seamless fortsätter insiderköpen och under senaste veckorna har såväl Gunnar Jardelöw, Lars Sjölund och Mikael Malmqvist ökat sina innehav med 20 000, 8 560 respektive 5 000 aktier.

ReadSofts nyligen avgångna VD, Jan Andersson, har köpt sina första aktier i Addnode, 15 000 st, där han tillträdde som styrelseledamot i våras.

I ReadSoft fortsätter finanschefen Jan Bertilsson att minska sitt innehav. Under perioden såldes 1 510 aktier.

I Elos är insidertrenden fortsatt positiv och Venova AB har köpt ytterligare 4 000 aktier.

I Image Systems har styrelseledamoten Ingemar Andersson utökat sitt innehav med 87 068 akiter och hans totala innehav är efter transaktionen 444 540 aktier. Således fortsätter insiderköpen i bolaget att dugga tätt.

I Pricer har Oron Branitzky sålt 5 000 aktier, värt att notera är dock att Pricer under augusti månad emitterade 516 633 aktier med anledning av optionsprogram till anställda.

I Catella har styrelseordförande Johan Claesson ökat sitt innehav vid två tillfällen med totalt 108 500 aktier.

I Byggmax har Mikael Bengtsson vid två tillfällen sålt totalt 3 000 aktier, efter försäljningen uppgår hans innehav till 93 000 aktier.

I Systemair har styrelseledamoten Jürgen Zilling fortsatt minska ner sitt innehav och sålt totalt 3 000 aktier uppdelat på två tillfällen.

I ProfilGruppen har VD Anders Frisinger köpt 1 404 akiter och innehar nu totalt 8 546 aktier.

I Done har Kalifen AB ökat sitt innehav med 5 000 aktier.

I Empire har bolagets största ägare och styrelseledamoten Bengt Stillström ökat på sitt innehav med ytterligare 50 000 akiter. Efter transaktionen innehar Stillström drygt 1,6 miljoner aktier motsvarande ca 15% av kapitalet.

I Eolus Vind har styrelseledamoten Bengt Simmingsköld köpt 3 718 aktier.

I Kancera har Markus Thor (CBO) köpt 40 000 aktier.

I PledPharma har styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad ökat på sitt innehav med 1 500 aktier.