UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ELEC, SAGA, HEDS, CTT, SMAQ

09:10 / 23 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 197,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,2%. Driftnettot förväntas uppgå till 172,2 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 87%.

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 235,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 35,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 80%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,4%.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 16,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2%.

Hedson Technologies: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 68,8 MSEK vilket motsvarar en minskning med 1,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,2%.