UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt uppgång för börsens mindre och medelstora bolag

09:33 / 10 februari 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120210

De större bolagen har under veckan som gått hållit relativt jämn takt med de mindre, som dock uppvisar en utveckling som är 0,4 procentenheter bättre än OMXS30. Jämfört med förra veckans utveckling ser vi att småbolagens utveckling tycks plana ut något. Vi ser också att gapet sett på ett års sikt består även om det uppvisar en tendens till att stängas då småbolagen har utvecklats betydligt bättre än de större sett sedan årsskiftet.