UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt Bolag - Softronic

09:35 / 2 oktober 2012 Article

Softronic har ett brett erbjudande med IT- och managementtjänster och tar ett helhetsansvar för kundens behov. Affärsidén är att utveckla kundernas verksamhet med den senaste informationstekniken genom ett långsiktigt partnerskap, ofta både som rådgivare och leverantör.


Klicka här
för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för kvartalsvisa prognoser och historiska nyckeltal

softronic_om_bolaget