UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Addnode - Förvärvar MapFactory

00:00 / 14 april 2010 Article

Addnode har förvärvat MapFactory med tre medarbetare. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 7 MSEK och är verksamt inom utveckling, förädling och försäljning av lösningar baserade på GPS-data och digitalt kartmaterial.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Addnodes dotterbolag Cartesia som är experter inom områdena geografisk informationsbehandling samt geografisk data och positioneringsteknik. Genom förvärvet ges bättre möjligheter att möta en ökande efterfrågan från bland annat skogsbolag och andra kunder med behov av lösningar baserade på GPS-data och digital kartdata.

- Förvärvet ger flera fördelar säger Lennart Nilsson, VD för Cartesia GIS AB. Vi stärker bland annat vårt erbjudande till skogsbolag och vi blir en ledande leverantör av digital kartdata. Samtidigt kan vi bredda erbjudandet, genom att vi får tillgång till kartdataleverantörer från andra länder i Europa. Vår kompetens stärks och MapFactorys kunder får enklare tillgång till Cartesias breda produkt- och lösningsportfölj.

- Försäljningen av MapFactory är industriellt riktig för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. MapFactorys medarbetare och kundbas kommer att stärka Cartesias position på den skandinaviska marknaden, säger Björn Ågårdh, VD och huvudägare av MapFactory.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet