UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag på Introduce som noteras ovanför MA200

17:08 / 7 mars 2018 Article

Vi har i denna artikel tagit hjälp av den tekniska analysen för att screena fram bolag på Introduce som noteras ovanför MA200. MA200 står för Moving Average 200 (dagar), vilket innebär en beräkning av den genomsnittliga aktiekursen de senaste 200 dagarna. Följakligen handlas nedanstående bolag i dagsläget till en kurs som är högre än detta genomsnitt. Vanligen tillskriver man att dessa bolag befinner sig i en positivt stigande trend. Noteras aktien emellertid under MA200 benämns den långsiktiga trenden istället som fallande. 

(Klicka på bilden för att förstora den)

 

Detta går även att undersöka med en annan tidsupplösning, exempelvis på veckobasis. Vi får då ett annat utfall. Resultatet illustreras nedan. 

(Klicka på bilden för att förstora den)

Totalt noteras 60 st bolag över MA200 på veckobasis, vilket kan jämföras med 39 st bolag vid daglig tidsupplösning. När vi i slutet av november gjorde en likadan sållning fann vi att 45 st bolag på Introduce handlades över MA200 på dagsbasis. Resultatet på veckobasis var detsamma, med 60 st bolag. Sammantaget tyder utfallet på att den aggregerade långsiktiga trenden alltjämt är mer positiv än den kortsiktiga samtidigt som antalet bolag i positiv trend, definierat enligt notering ovanför MA200, minskat.