UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag på Introduce som noteras ovanför MA200

14:44 / 30 november 2017 Article

Vi har i denna artikel tagit hjälp av den tekniska analysen för att screena fram bolag på Introduce som noteras ovanför MA200. MA200 står för Moving Average 200 (dagar), vilket innebär en beräkning av den genomsnittliga aktiekursen de senaste 200 dagarna. Följakligen handlas nedanstående bolag i dagsläget till en kurs som är högre än detta genomsnitt. Vanligen tillskriver man dessa bolag att befinna sig i en positivt stigande trend. Noteras aktien istället under MA200 benämns den långsiktiga trenden å andra sidan som fallande. 

(Klicka på bilden för att förstora den)

 

Detta går även att undersöka med en annan tidsupplösning, exempelvis på veckobasis. Vi får då ett annat utfall. Resultatet illustreras nedan. 

(Klicka på bilden för att förstora den)

Totalt noteras 60 st bolag över MA200 på veckobasis, vilket kan jämföras med 45 st bolag vid daglig tidsupplösning. Resultatet tyder på att den aggregerade långsiktiga trenden är mer positiv än den kortsiktiga.