UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler från småbolagens insiders

10:37 / 21 september 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Addtechs ekonomichef Eva Meisner  har köpt 200 aktier och äger därefter totalt 3 600 aktier.

Biogaias vice VD Urban Strindlöv har sålt av hela sitt innehav om 1 000 aktier.

Vice VD för eWork, Magnus Eriksson, har sålt halva sitt innehav om 7 000 aktier under denna mätperiod och äger därefter således 3 500 aktier. Maria Anderberg , verksamhetschef i Malmö, samt insynspersonen Erik Juhlin har även vardera sålt 2 000 aktier.

Greater Thans VD Liselott Johansson fortsätter att köpa i aktien. Under mätperioden har hon köpt totalt 1 000 aktier och äger därefter totalt 68 074 aktier.

I Malmbergs Elektriska har styrelseledamot Hans Stalleland sålt 2 500 aktier och äger 11 482 aktier efter transaktionen.

I MedCap har CFO Hugo Petit köpt 10 000 aktier och äger därefter totalt 70 00 aktier. Dessutom har Christer Ahlberg, VD för Unimedic samt Göran Heinz, LG Unimedic-koncernen, köpt 50 201 aktier (190 200)  resp. 142 000 aktier (142 000)

MSABs VD Joel Bollö har sålt 50 000 aktier och äger därefter totalt 114 222 aktier. Styrelseledamot och storägaren Robert Ahldin är dock köpare med 25 000 aktier. Hans totala innehav uppgår därefter till drygt 10,17 % av bolagets kapital.

I Midsonas nyemission har storägaren Dan Olsson via bolag tecknat aktier med 4 220 A-aktier resp. 53 381 B-aktier. Det totalta innehavet uppgår därefter till 77 794 A-aktier resp. 1 393 495 B-aktier  

I NAXS har styrelseodförande för Naccess Partners, Per Rinder,  köpt totalt 5 000 aktier vid flera olika tillfällen under vår mätperiod. Han äger totalt 20 000 aktier efter transaktionerna.

RusForests CFO Gustav Wetterling har köpt 4 500 aktier och äger totalt 93 000 aktier efter transaktionen.

Vitecs styrelseledamöter Birgitta Johansson-Hedborg och Kaj Sandart har gått in i aktien och köpt 1 500 resp. 400 aktier.