UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Eolus Vind

10:38 / 21 januari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 14/15 att rörelseresultatet uppgår till 112,2 MSEK och att varulagret uppgår till 1 997,6 MSEK jämfört med förra kvartalets 1334,9 MSEK. Nettoomsättningen förväntas uppgå till 86,7 MSEK.