UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - TAGR

09:13 / 27 november 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosTrigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q3  en nettoomsättning om 157,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om -19,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -164,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.