UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Små- och medelstora bolag fortsätter att lagga mot OMXS30

10:32 / 16 september 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX vs OMXS30 v. 37

Börsens större bolag har visat en tydlig tendens till återhämtning samtidigt som de mindre bolagen inte handlats upp i samma utsträckning. Sedan förra torsdagen har småbolagen fallit 1,6 %, att jämföra med förra veckans nedgång om -3,9 %. OMXS30 steg med 0,6 % under veckan som gått vilket kan jämföras med förra veckans mycket negativa utveckling om -4,4 %. Generellt kan sägas att småbolagens rörelser fortsatt tenderar att visa en viss eftersläpning.