UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 26

10:55 / 1 juli 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX_2011-06-30

  • Sagax offentliggjorde i tisdags att de förvärvar fastigheter i Stockholm för 198 MSEK där förvärvet finansieras med eget kapital samt med en 7-årig kreditfacilitet om 140 MSEK. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

  • Cision avyttrar sina finska Monitor- och Analysverksamhet. Klicka här för att läsa pressmeddelandet. Elos har genomfört ett förvärv av Microplast AB vilket utgör en förstärkande komponent som utvecklings- och produktionspartner inom medicinteknik. Även Fortnox genomför förvärv. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

  • ReadSoft ingår ett nytt globalt partnerskap samt har mottagit en order till livsmedelsindustrin i Australien. För att komma till ReadSofts pressmeddelanden klicka här.