UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - PACT

08:56 / 11 juli 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosProact: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 562,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 56,8 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 %.