UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Arise Windpower - Update

11:02 / 7 december 2011 Article

Nyheter

31/10: Genom att apportemission genomförts har 1 574 500 nya aktier registrerats hos Bolagsverket den 6:e oktober. Antalet aktier uppgår nu till 33 428 070. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

6/10: Arise Windpower förvärvar tillsammans med Platina Partner LLP ("Platina"), projektbolaget Jädraås Vindkraft AB ("JVAB") med tillstånd att uppföra upp till 116 vindkraftverk i Jädraås beläget cirka 3 mil väster om Gävle. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

13/9: Parkerna Södra Kärra och Blekhem om totalt 21,6 MW är nu driftsatta. Vardera park består av sex stycken Vestas V100 vindkraftverk med 1,8 MW i installerad effekt per styck. Bolaget har därmed 124 MW i full drift. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

6/9: Linus Hägg har utsetts till Head of Corporate Finance i Arise Windpower och kommer från och med tillträdet den 3 oktober att ingå i Arise Windpowers koncernledning med ansvar för kapitalmarknads- och kapitalstrukturrelaterade frågor samt M&A. Närmast kommer Linus Hägg från ABG Sundal Collier där han var partner inom investment banking. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Arise_teknisk

 

Aktien handlas vid den viktiga nivån 38 kr. Närmsta motstånd finns vid 39,50-40 kr. Stöd finns vid 35 kr samt runt 30 kr. Handeln sker till överköpta nivåer. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 40,5 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 17,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 43,7%. Elpriserna var relativt låga till följd av mycket nederbörd och överfulla vattenmagasin. Under kvartalet färdigställdes 3 vindkraftparker om totalt 33 MW. Klicka här för fler nyckeltal.

Arise_nyckeltal

Enligt Remiums prognoser uppstiger avkastningen på det egna kapitalet till 1,7 % på 2011 års prognostiserade vinst. Nettoskulden för tredje kvartalet uppgick till 908,6 MSEK. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Arise_insider

Av den av årsstämmans beslutade riktade emission om högst 300 000 teckningsoptioner har ledande befattningshavare tecknat sig för 112 000 optioner. Därav har bland annat Glenn Pettersson (VD för dotterboaget Arise Elnät AB) och Leif Jansson (ansvarig arrenden, förvärv och IR) tecknat optioner. Pettersson har även köpt 300 aktier till sin maka. Notera att Jansson möblerat om med sina teckningsoptioner och har nu inte längre några kvar. Klicka här eller på bilden för att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv.

Arise_mäklare

Totalt har 34 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Morgan Stanley & Co. samt Erik Penser som huvudaktörer. Morgan Stanley har 114 787 nettoköp till en snittkurs på 34,98 kr medan Penser toppar säljsidan med 81 433 nettosälj till en snittkurs på 38,26 kr. Klicka här för mer detaljerad information.

Framtiden

videointervju

VD Peter Nygren nämnde i intervjun som publicerades den 11/11 att han bedömer elpriserna att gå upp inom den kommande framtiden och skälet bakom detta är just för att det blir kallare. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 43,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,1%. Utbyggnad av vindkraftparker löper i huvudsak enligt plan trots en hög tillståndsprocess. Inräknat Jädraåsen har Arise genomfört eller påbörjat utbyggnad om cirka 240 MW. I dagsläget bedömer bolaget att utbyggnaden kan finansieras med operativt kassaflöde samt med befintligt lånelöfte om 2,1 mdr SEK. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 17 februari 2012