UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

ZetaDisplay - Update

11:01 / 30 november 2011 Article

Nyheter

17/11: ZetaDisplay levererar ICA Butiks-TV till ICA Nära-butiker då ICA utökar sin satsning på Butiks-TV och installerar Digital Signage i ett urval av ICA Nära-butikerna. Klicka här för att läsa hela nyheten.

17/11: Vid styrelsesammanträde den 16 november föreslog styrelsen bolagsstämman att besluta om riktad emission av teckningsoptioner till VD Leif Liljebrunn. Beslutet är förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

17/11: ZetaDisplay offentliggör rapporten för det tredje kvartalet. Bolagets koncernchef Leif Liljebrunn skriver bland annat att bolaget för ett flertal intressanta diskussioner med större befintliga och potentiella kunder i samtliga nordiska länder. Vidare så har kundtillströmningen fortsatt att öka under årets tredje kvartal och ZetaDisplay står starkt rustat för ökad tillväxt. Klicka här för att läsa hela kvartalsrapporten.

24/10: Stein Rognerud, VD för ZetaDisplays dotterbolag i Norge och även medlem i ledningsgruppen, har förvärvat 17.888 aktier i ZetaDisplay AB (publ). Efter förvärvet uppgår Stein Rogneruds innehav till 17.888 aktier. Klicka här för att komma till pressmeddelandet.

12/10: ZetaDisplay skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu levererar Digital Signage till Pocketgrossisten i Bonnierförlagen AB. I ett första skede har installation skett i ett drygt 20-tal butiker inom dagligvaruhandeln och ZetaDisplay kommer att vara totalansvarig för installation, support och drift. Klicka här för att läsa hela nyheten.

ZetaDisplay skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu levererar Digital Signage till Pocketgrossisten i Bonnierförlagen AB.

27/9: ZetaDisplay har sedan tidigare ingått ett samarbete om installation av sin medieplattform för Digital Signage till fyra fristående Shell bensinstationer i Norge. Med hjälp av ZetaDisplays medieplattform har Shell lyckats med att öka omsättningen på mat och dricka i sina bensinstationer. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

1/9: I ett pressmeddelande skriver bolaget att man har tecknat ett samarbetsavtal med Harald A. Möller AS som är importör av Volkswagen i Norge. ZetaDisplay kommer att leverera sin medieplattform för Digital Signage till deras återförsäljare. Klicka här för att läsa nyheten.

26/8: Bolaget meddelar att man nu levererar Digital Signage till cafékedjan Arnolds i Finland. Man beräknar att försäljningsvärdet kommer att överstiga 1 MSEK. Klicka här för att läsa nyheten.

25/8: ZetaDisplay skriver i ett pressmeddelande att bolaget baserat på en rapport från marknadsanalysinstitutet IMS Research uppskattar att den nordiska marknaden för Digital Signage kommer att uppgå till 2 miljarder kronor 2015. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

ta_update

Handeln sker i en neutral trend på samtliga tidshorisonter och närmaste stöd återfinns sannolikt vid 4 kr. Klicka  här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen. (Notera att den tekniska analysen publicerades den 29:e november)

nyckeltal_update

På Remiums prognoser värderas aktien till P/B 1,6 samt P/S 1,0 på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 9,4 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal. Samarbetet med ICA fortskrider väl. ICA Nära har exempelvis utökat sin satsning på Butiks-TV och hittills har installationer av butiks-TV gjorts på 120 butiker utav totalt 1400 handlarägda butiker. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

maklarstat_update

Totalt har hela 12 mäklare handlat i aktien under de tre senaste månaderna med Swedbank och Remium som huvudaktörer. Nordea har nettoköpt 26 000 aktier till en snittkurs på 4,52 kr. På säljsidan dominerar Erik Penser som under perioden har nettosålt 49 162 aktier till en snittkurs på 5,00 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Den 21 oktober köpte Stein Rognerud, VD för ZetaDisplays norska dotterbolag, 17 888 aktier i bolaget. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här.

Framtiden

videointervju

VD Leij Liljebrunn berättar i den senaste videointervjun att bolaget fortsätter att förbättra resultatet och ökar den nordiska kundbasen. Se hela videointervjun här.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 12,5 MSEK motsvarande en tillväxt på 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,5 MSEK. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakasBokslutskommuniké Q4 - 16 feb 2012