UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Done - Update

13:12 / 17 oktober 2011 Article

Nyheter

25/8: Done offentliggör rapporten för Q2 och i denna skriver bland annat VD Peter Heuman att utvecklingen fortgår i samma positiva riktning som under förra året. Klicka här för att läsa Q2-rapporten.

18/8: Done förlänger avtal med Bonnier och det outsourcingavtal som tecknades i oktober 2007 har för andra gången förlängts och fortsätter att löpa till och med 31 december 2013. Klicka här för att läsa nyheten.

12/7: Done har förlängt avtalet med Forma Publishing Group avseende tillhandahållande av reprotjänster till september 2012 och detta är en tredje förlängning av det samarbete som inleddes 2002. Avtalet innebär att Done kommer fortsätta bistå publikationer såsom Buffé, Hus & Hem och Icakuriren. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

Analys

Den negativa trenden på de kortare tidshorisonterna fortsätter och aktien handlas i en fallande trend, dock är den att betrakta som neutral på lång sikt vilket illustreras av 200-dagars glidande medelvärde. Den fallande trendlinjen är sannolikt att betrakta som närmaste motstånd medan det på nedsidan är nivån vid 12,20 kr som bör bevakas. Klicka här för att läsa hela den senaste tekniska analysen.

done_ta

Omsättningen under Q2 uppgick till 46,6 MSEK vilket var 3 MSEK högre än de prognistiserade 43,6 MSEK. Även på EBIT-nivå slog Done prognoserna där det rapporterade 6,5 MSEK var väsentligt bättre än prognosen om 5,3 MSEK. Exklusive förvärvet av Ottoboni uppgick tillväxten y/y till 11 %. Affärsområdet Digital Media fortsätter att växa starkt och inom detta segment uppgick tillväxten till hela 30 % y/y rensat för förvärv. Klicka här för historiska siffror samt prognoser.

done_key

Enligt Remiums prognoser handlas Done i dagsläget till ett P/E-tal på 7,4 samt ett EV/EBIT på 5,0. Beräknat på 2011 års prognostiserade vinst uppgår direktavkastningen till 8,3 %. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Insidertransaktioner skedde framförallt i början av året och det har varit uteslutande säljtransaktioner.

Styrelseledamoten Lars Johansson sålde 14 200 aktier den 4:e mars och hans innehav efter försäljningen uppgick till 30 000 aktier. CFO Henrik Bergentoft sålde 30 000 aktier den 26:e januari vilket motsvarade knappt  50 % av hans totala innehav som efter försäljningen uppgår till 31 172 aktier.

Även VD Peter Heuman har sålt aktier då han den 26 januari sålde 83 516 aktier. Detta motsvarade 46 % av hans totala innehav som nu uppgår till 100 000 aktier. Slutligen har Daniel Bergenhjält, tidigare VD och grundare av det av Done förvärvade Ottoboni Group och nuvarande chef för affärsområdet Digital Media, sålt aktier. Den 11 mars sålde han 5 825 aktier och hans sammanlagda innehav uppgår till 382 490 aktier. Klicka här för att komma till Dones insiderhandel.

Totalt har 15 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Nordnet och Remium som dominerande aktörer på köp- respektive säljsidan. Nordnet har under perioden nettoköpt 37 810 aktier till en snittkurs på 13,44 kr medan Remium har nettosålt 73 802 aktier till en snittkurs på 13,45 kr. Klicka här eller på bilden för att komma till mäklarstatistik för aktien.

Framtiden

Bolaget själva ser stora tillväxtmöjligheter inom Digital Media, dock ser Remiums analytiker att en fortsatt integrering av förvärv gör att lönsamheten under 2011 är pressad. Från 2012 och framåt räknar man dock högre lönsamhet. Remiums analytiker estimerar en nettoomsättning om 36,7 MSEK för Q3, vilket motsvarar en tillväxt om 63 % y/y. Förvärvet av Ottoboni skedde dock den 2:a november 2010 varvid detta ej ingår i nettoomsättningen för Q3 2010. Rörelseresultatet väntas uppgå till 3,7 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,1 %.

I den senast publicerade textintervjun säger VD Peter Heuman bland annat att han fortsatt ser fler uppsidor att realisera i integrationen av Ottoboni. Done har i grunden en aktiv förvärvsstrategi och det senaste förvärvet påvisar fördelen med Dones förvärvstempo då det senaste förvärvet gav en omedelpar positiv effekt på bolagets utveckling.

Rapporten för Q3 släpps den 28:e oktober.