UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Opcon

00:00 / 7 april 2010 Article

Opcons verksamhet är inriktad på energi- och miljöteknik och bolaget täcker in hela värdekedjan från utveckling och produktion till marknadsföring och försäljning. Bolagets kunder återfinns framförallt inom process-, kraft-, verkstads- och delvis även inom fordonsindustrin.

Klicka här för att läsa mer om Opcons verksamhet

Klicka här för en videointervju med Opcons VD och styrelseordförande

Klicka här för en nyckeltalsöversikt även på kvartalsbasis