Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

09:07 / 11 June 2021 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument SE0000653230 Aktie
Innehavare Gyllenhammar Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 250 000
Antal rösträtter 1 250 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-06-10
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 145 245
 - direkt innehavda rösträtter 112 000
 - indirekt innehavda rösträtter 1 033 245
Andel
 - aktier 13,9 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter 12,6 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 13,9 % 1 145 245
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 13,9 % 1 145 245
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Peter Gyllenhammar AB
 - antal rösträtter 983 245
 - andel av rösträtter 11,96 %
 - bolag The Union Discount Co of London Ltd
 - antal rösträtter 50 000
 - andel av rösträtter 0,61 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/