Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

16:12 / 31 May 2021 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument SE0000653230 Aktie
Innehavare Gyllenhammar Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 225 500
Antal rösträtter 14,9
 
Transaktionen
Datum 2021-05-27
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 250 000
 - direkt innehavda rösträtter 110 000
 - indirekt innehavda rösträtter 1 140 000
Andel
 - aktier 15,2 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter 13,9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,2 % 1 250 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,2 % 1 250 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Peter Gyllenhammar AB
 - antal rösträtter 1 090 000
 - andel av rösträtter 13,3 %
 - bolag The Union Discount Co of London Ltd
 - antal rösträtter 50 000
 - andel av rösträtter 0,6 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 250 000
 - andel av rösträtter 15,2 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/