Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Angående återtagande av radioaktivt avfall från Forsmark

08:00 / 8 April 2021 Studsvik Press release

Under slutet av 1990-talet deponerades ca 2 800 så kallade S.14 kollin innehållande radioaktivt avfall i SKBs slutförvar i Forsmark. Av dessa förpackades 1 074 stycken av Studsvik Nuclear AB medan resterande kollin förpackades redan när Studsviks-anläggningen fortfarande ägdes av den svenska staten.

Vid privatiseringen av Studsviksanläggningen bildades AB SVAFO med kärnkraftsbolagen som ägare för att hantera äldre avfall och vissa anläggningar. SVAFO har under 2000-talet genomfört mätningar samt gjort en genomgång av dokumentation hos de av sina S.14 kollin som fortfarande förvaras på Studsviks-området. Dessa analyser har visat att vissa kollin kan innehålla ämnen i större omfattning än tillåtet i det aktuella slutförvaret. Detta har resulterat i en diskussion om att samtliga S.14 kollin deponerade i Forsmark ska återtas.

"Vi har under de senaste åren gått igenom dokumentation och rutiner vilka använts när avfallet förpackades utan att finna några indikationer på att dessa kollin skulle vara felaktiga. Givet den information vi har idag har de 1 074 kollin som förpackats av oss hanterats korrekt vilket innebär att vi inte har ett kostnadsansvar i samband med ett återtagande av dessa kollin" säger Camilla Hoflund, VD för Studsvik.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0760-02 10 66 eller

Joakim Lundström, VD Studsvik Nuclear AB, 0760-02 11 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 08:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/