Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik publicerar årsredovisning för 2020

13:30 / 12 March 2021 Studsvik Press release

Studsviks årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 30 mars och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 13:30 (CET).

www.studsvik.se

___________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Engvall, CFO, +46 072 231 04 58

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/