Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik kraftsamlar kompetens inom Bränsle- och materialteknik

08:15 / 25 August 2015 Studsvik Press release

Från den 1 september 2015 flyttar Studsvik Alara Engineering till affärsområdet Bränsle- och materialteknik från affärsområdet Konsulttjänster inom Studsvikkoncernen.

"Integrationen förstärker ytterligare affärsområdet för vår växande kundbas genom att tillhandahålla effektivare och mer omfattande lösningar med fokus speciellt på att optimera bränslecykeln - från design till slutförvar samt driftsfrågor gällande livslängd och aktivitetsuppbyggnad, säger Camilla Hoflund, chef för affärsområde Bränsle- och materialteknik.

Studsviks affärsområde Bränsle- och materialteknik erbjuder redan världsledande tjänster relaterade till bränsle och materialintegritet, vattenkemi, reaktorfysik och härdoptimering till den kommersiella kärnkraftsindustrin, tjänster som stödjer hela bränslecykeln. ALARA Engineering kompletterar ytterligare dessa lösningar genom att tillhandahålla expertis inom bland annat termohydraulik och säkerhetsanalyser.

Kompetensförstärkningen inom affärsområde Bränsle- och materialteknik är en naturlig utveckling av Studsviks ständigt växande erbjudanden inom material- och bränslerelaterade säkerhets- och driftsfrågor. "Vi fokuserar nu på att tillhandahålla kompletta lösningar för att hjälpa våra kunder att förverkliga förbättrad säkerhet och kostnadseffektivitet under hela kärnbränslecykeln. Studsviks långa erfarenhet och unika laboratorier ger exklusiva möjligheter att erbjuda integrerade lösningar för ökad säkerhet och kostnadseffektivitet", fortsätter Camilla.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, chef för affärsområde Bränsle- och materialteknik, tfn 0155 22 10 66 eller Michael Mononen, Vd och koncernchef Studsvik AB, tfn 0155 22 10 86

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2015 kl 08:15.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/