Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks chef för affärsområde Konsulttjänster lämnar bolaget

08:45 / 21 July 2015 Studsvik Press release

Stefan Berbner, chef för affärsområde Konsulttjänster lämnar Studsvik under hösten.

Paul McDonald, för närvarande Business Controller för affärsområde Konsulttjänster, har utsetts som tillförordnad chef från den 1 september i väntan på en permanent lösning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Mononen, koncenchef och VD Studsvik AB, +46 (0)70 02 10 86

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015, kl 08.45.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/