Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kallelse till årsstämma i Studsvik AB (publ)

15:00 / 18 March 2013 Studsvik Press release

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Studsvik härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls måndagen den 22 april 2013 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.studsvik.se och bifogas detta pressmeddelande.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2013 kl 15:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-studsvik-ab--publ-,c9387161

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/4019/9387161/9334b1cc66688419.pdf

Show as PDF