Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik utser ny chef för segment USA

08:00 / 14 September 2012 Studsvik Press release

Lewis Johnson lämnar Studsvik och har idag avgått från befattningen som chef för segment USA. I avvaktan på att ny chef utses upprätthåller Studsviks koncernchef, Anders Jackson, befattningen som chef för segment USA.

För mer information vänligen kontakta:

Jerry Ericsson, vVD och ekonomidirektör Studsvik, 0155-22 10 32 eller Anders Jackson, koncernchef och VD Studsvik, 0155-22 10 82.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2012, kl 08:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1641120/528475.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF