Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

08:00 / 14 March 2012 Studsvik Press release

Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 26 april att föreslå omval av ledamöterna Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson, Agneta Nestenborg och ordföranden Anders Ullberg.

Valberedningens ledamöter är: Stina Barchan, Briban Invest AB Erik Feldt, Nordeas Fonder Bill Tunbrant, representant för familjen Karinen Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande, Bill Tunbrant, på telefon 070-255 33 60.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2012, kl 08:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1593653/501484.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF