Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kallelse till årsstämma i Studsvik AB (publ)

15:00 / 26 March 2012 Studsvik Press release

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Studsvik härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls torsdagen den 26 april 2012 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.studsvik.se och bifogas detta pressmeddelande.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 15:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1597225/503449.pdf

Kallelse till årsstämma 2012: hugin.info/131689/R/1597225/503447.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF