Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks bokslutskommuniké för januari - december 2011

13:00 / 14 February 2012 Studsvik Press release

Studsviks bokslutskommuniké för januari - december 2011

* Starkt fjärde kvartal med förbättrat resultat i samtliga segment. * Försäljningen uppgick under fjärde kvartalet till MSEK 360,7 (374,9), en minskning med 1,5 procent i lokala valutor. * Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 52,6 (33,7). * Kassaflödet efter investeringar ökade till MSEK 45,6 (15,9). * Den räntebärande nettoskulden minskade till MSEK 95,6 (207,6). * Order på behandling av värmeväxlare från England tecknades till ett värde av MSEK 84. * Tre strategiska order tecknades inom Global Services för leverans till Kina, Ryssland och England till ett värde av MSEK 107. * Styrelsen rekommenderar att utdelningen återupptas och föreslår en utdelning på 1,00 krona per aktie (0).

+----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |  |Okt-dec|Okt-dec| Helår| Helår| | | 2011| 2010| 2011| 2010| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Försäljning, | 360,7| 374,9|1 200,7|1 344,1| |MSEK | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Rörelseresultat, | 52,6| 33,7| 53,6| 33,4| |MSEK | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Resultat efter | 37,7| 25,2| 22,7| 4,0| |skatt, MSEK | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK| 61,2| 27,4| 151,1| 107,5| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Kassaflöde efter investeringar, MSEK | 45,6| 15,9| 95,7| 81,9| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Resultat per aktie | 4,59| 3,08| 2,77| 0,49| |efter skatt, SEK | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Räntebärande nettoskuld, MSEK | 95,6| 207,6| 95,6| 207,6| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Eget kapital per | 66,77| 63,37| 66,77| 63,37| |aktie, SEK | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Soliditet, % | 37,7| 36,5| 37,7| 36,5| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 15:00 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2012, kl 13:00.

www.studsvik.se

Studsviks bokslutskommuniké jan-dec 2011: hugin.info/131689/R/1585413/496377.pdf

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1585413/496376.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE

 


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF