Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avtal om försäljning av franskt dotterbolag

14:16 / 21 December 2012 Studsvik Press release

Studsvik har tecknat avtal om försäljning av det franska dotterbolaget Studsvik SAS. Köpare är HPS Nuclear Services.

Studsvik säljer det franska dotterbolaget Studsvik SAS till HPS Nuclear Services SARL. Transaktionen kommer att belasta koncernens resultat med ca 7 miljoner kronor under 2012. Den förväntade resultat- och kassaflödeseffekten i Studsviks rörelse under 2013 jämfört med 2012 beräknas bli positiv och uppgå till cirka 6 miljoner kronor.

HPS Services Nuclear SARL kontrolleras av en av de ledande befattningshavarna i Studsvik SAS, Thierry Hoffmann, varför köparen kan tillträda aktierna först efter att avtalet godkänts av Studsvik ABs bolagsstämma. Styrelsen avser att snarast kalla till extra bolagsstämma.

Studsvik kommer fortsatt att ha en lokal representation i Frankrike i form av ett säljbolag som skall stödja koncernens segment i affärer på den franska marknaden. Chef för det franska säljbolaget kommer att vara Helène Deniau, idag VD i Studsvik SAS.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Jackson, koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 82 eller 0760-02 10 82.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har över 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2012 kl 14:15.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/studsvik-ab/r/studsvik-tecknar-avtal-om-forsaljning-av-franskt-dotterbolag,c9352527

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9352527/79397.pdf

Show as PDF