Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avtal med LLW Repository Ltd värt MSEK 157

08:00 / 6 November 2012 Studsvik Press release

Studsvik har tecknat ett avtal med LLW Repository Ltd (LLWR) om att transportera och behandla de återstående 10 värmeväxlarna från Magnox nedlagda kraftanläggning i Berkeley, Gloucestershire, England. Kontrakts-värdet är ca 157 miljoner kronor.Värmeväxlarna, som var och en väger över 300 ton, användes tidigare i samband med produktion av elektricitet i kraftanläggningen som lades ner 1989. På anlägg-ningen fanns totalt 15 värmeväxlare, varav 5 för närvarande behandlas av Studsvik inom ramen för ett avtal som tecknades 2011. Projektet utgör ett viktigt steg i avvecklingen av Berkeleyanläggningen.

LLWR representerar Magnox Ltd och ansvarar för upphandlingen av projektet, som är planerat att genomföras under 2013.

Studsvik kommer i början av 2013 att transportera värmeväxlarna till anläggningen i Studsvik utanför Nyköping där bolaget har anläggningar för volymreducering, dekontaminering och återvinning av värmeväxlare och andra stora komponenter från nukleära anläggningar. Studsvik har mångårig erfarenhet av internationella transporter av material från nukleära anläggningar. Behandlingen av värmeväxlarna kommer att påbörjas 2013 och planeras att avslutas under 2014.

"Det är mycket positivt att Studsvik får fortsätta att spela en viktig roll i arbetet med att montera ned och återvinna värmeväxlarna i Berkeley. Ordern är ett bra exempel på Studsviks förmåga att på ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt hantera komplexa avfallsproblem. Projektet med att behandla de första 5 värme-växlarna har varit framgångsrikt, och vi ser fram emot att samarbeta med LLWR och Magnox i det här projekt och att på så sätt slutföra det arbete som påbörjades för ett drygt år sedan" säger Sam Usher, verkställande direktör i Studsvik UK Ltd.

"Omhändertagandet av värmeväxlarna är en betydelsefull del i avvecklingen av Berkleyanläggningen", kommenterar Steve McNally, chef för anläggningen och tillägger att "vi är övertygade om att vi genom samarbetet med LLWR och Studsvik kommer att slutföra ytterligare ett stort steg i avvecklingen av anläggningen i Berkeley".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jackson, koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 82 eller 0760-02 10 82 eller

Sam Usher, verkställande direktör Studsvik UK Ltd, +44 191 482 7102

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2012 kl 08:00.

www.studsvik.se

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/studsvik-ab/r/studsvik-tecknar-avtal-med-llw-repository-ltd-vart-msek-157,c9330622

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9330622/63256.pdf

Show as PDF