Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks VD Anders Jackson lämnar bolaget vid en tidpunkt som fastställs senare

08:00 / 11 October 2012 Studsvik Press release

Studsviks VD Anders Jackson lämnar företaget vid en tidpunkt som fastställs senare. Beslutet har fattats i samråd med Studsviks styrelse.

“Studsvik kommer fortsätta lägga fokus på att på kort till medellång sikt förbättra resultat och kassaflöde, samtidigt som våra långsiktiga strategiska mål kommer att finnas kvar på agendan. Diskussionerna har dock lett till att Anders kommit till slutsatsen att han inte är rätt person att leda koncernen på lång sikt och har valt att lämna Studsvik. Anders Jackson har på ett professionellt sätt utvecklat Studsvik under sin tid som VD och vi önskar honom lycka till i sin framtida karriär. Han kommer, till dess en efterträdare är utsedd, att fortsätta i sin nuvarande roll”, säger Anders Ullberg, Studsviks ordförande.

“Jag och styrelsen är helt eniga om prioriteringar för Studsviks fortsatta utveckling i närtid, och jag ser fram emot att leda koncernen fram till dess en efterträdare har utsetts”, kommenterar Anders Jackson, VD Studsvik.

För mer information vänligen kontakta: Anders Ullberg, ordförande för Studsvik AB, 070-632 63 71.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 oktober 2012 kl 08:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1814786

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1814787

Show as PDF