Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik säljer intressebolag och sluter samarbetsavtal med tyska GNS

08:46 / 21 December 2004 Studsvik Press release


Studsvik säljer sitt innehav (30%) i det tyska konsultföretaget WTI
till Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS). GNS är sedan tidigare
delägare i WTI. Överlåtelsen görs per den 1 januari 2005 och beräknas
ge en reavinst på ca 16 miljoner kronor. Studsvikkoncernen redovisade
2003 en resultatandel efter skatt för den aktuella verksamheten
uppgående till 1,4 miljoner kronor

 


Studsvik och GNS har också slutit ett avtal om samarbete, bland annat
inom områdena hantering, behandling och lagring av radioaktivt avfall
samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.

GNS ägs av den tyska kärnkraftindustrin och i bolagets ansvarsområde
ingår att samordna avfallshanteringen för de tyska kärnkraftverken.
Studsvik levererar avfallstjänster till den tyska kärnkraftindustrin
via GNS sedan 1988.

"Den här affären har flera fördelar. Avtalet med GNS innebär att
parterna identifierat möjliga samarbetsområden på den växande
europeiska marknaden. Dessutom får WTI en tydlig huvudägare och våra
leveranser av avfallstjänster till den tyska kärnkraftindustrin
fortsätter på minst oförändrad nivå", säger koncernchef Hans-Bertil
Håkansson.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Hans-Bertil Håkansson, koncernchef, tfn 0155-22 10 26
Jerry Ericsson, vice koncernchef, tfn 0155-22 10 32

Studsvik AB (publ)
Org nr 556501-0997
Adress 611 82 Nyköping
Telefon 0155-22 10 00
Hemsida www.studsvik.se