Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsonas valberedning inför årsstämma 2017

14:00 / 21 September 2016 Midsona Press release

Midsona AB:s årsstämma 2016 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2016 jämte styrelseordföranden.

Midsonas valberedning inför årsstämman 2017 kommer att bestå av följande ledamöter:

Martin Svalstedt (representant för Stena Adactum AB)

Elisabet Jamal Bergström (representant för Handelsbanken Fonder)

Ulrika Danielson (representant för Andra AP-Fonden)

Ola Erici (styrelsens ordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midsonas hemsida www.midsona.com.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.comeller genom att ta kontakt med styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org).

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 26 april 2017.

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Välkända och prioriterade varumärken inkluderar: Dalblads, Friggs, Helios, Kung Markatta, Miwana, Mygga, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/