Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona förstärker koncernledningen

14:00 / 22 August 2016 Midsona Press release

Midsona har vuxit, och förväntas fortsätta växa, huvudsakligen till följd av förvärven av Urtekram International A/S och Internatural AB. I och med detta finns behov att förstärka koncernledningen för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå ambitiösa tillväxtmål och förbättra lönsamheten.

Anders Dahlin, VD i Internatural AB, blir utsedd att vara operativt ansvarig för koncernens geografiska affärsområden Sverige, Danmark, Norge och Finland med titeln Director Nordics. Anders kommer att rapportera till koncernchef Peter Åsberg och ingå i Midsonas koncernledning.

Anders har varit delägare och VD för Internatural, med bl a varumärkena Kung Markatta (Sverige) och Helios (Norge), sedan 2012 och har tidigare haft ledande befattningar inom Cadbury, Storck och Unilever.

"Vi är mycket glada att Anders valt att acceptera erbjudandet att tillträda tjänsten som Director Nordics i Midsona. Han har en gedigen bakgrund inom nordisk dagligvaruhandel och vi känner att han är rätt person att operativt fortsätta driva Midsonas långsiktiga utveckling", säger koncernchef Peter Åsberg.

Affärsområdescheferna Ulrika Palm, Sverige, Lars Børresen, Danmark, Vidar Eskelund, Norge, samt Markku Janhunen, Finland, kommer att kvarstå i koncernledningen men kommer att rapportera till Anders Dahlin.

Förändringen planeras genomföras under september 2016 efter avslutad facklig förhandling.

Med anledning av de synergier och den potential inom inköp och logistik som Midsona ser genom förvärvet av Internatural, startar bolaget samtidigt rekryteringen av en Supply Chain Director.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl 14.00 CET. 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/