Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona refinansierar befintliga lån

16:00 / 2 June 2016 Midsona Press release

Midsona AB (publ) har tecknat ett finansieringsavtal med Danske Bank avseende lån på totalt 425 miljoner kronor. Det inkluderar även en komplett cash management-lösning
för hela Norden.

Finansieringen består av en revolverande kredit på 325 miljoner kronor som löper på tre år med möjlighet till ett års förlängning och en checkkredit på 100 miljoner kronor.

I och med den nya finansieringen och cash management-lösningen fås en koncernövergripande struktur där kapitalet utnyttjas mer effektivt, vilket leder till lägre kostnader.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016 kl 16.00. 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/