Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Förändring i antalet röster i Midsona AB

08:00 / 31 May 2016 Midsona Press release

Bolagsordningen för Midsona AB ger ägare till A-aktie rätt att på begäran få A-aktie omvandlad till B-aktie. Varje A-aktie medför 10 röster och varje B-aktie medför 1 röst. En omvandling av A-aktie till B-aktie medför därmed en förändring av antalet röster i bolaget.

Den 29 april 2016 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 28.430.987 aktier, varav 474.915 var A-aktier och 27.956.072 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 32.705.222.

Under maj 2016 har på aktieägares begäran 115.000 A-aktier omvandlats till B-aktier. Detta har medfört en minskning av totala antalet röster med 1.035.000.

Den 31 maj 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 28.430.987 aktier, varav 359.915 var A-aktier och 28.071.072 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 31.670.222.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/