Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

17:18 / 1 November 2016 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 B Aktie
Innehavare Financiere de L'echiquier
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 142 908
Antal rösträtter 2 142 908
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-10-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 104 446
 - direkt innehavda rösträtter 2 104 446
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,93 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,43 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,43 % 2 104 446
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,43 % 2 104 446
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 104 446
 - andel av rösträtter 4,43 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jean-Francois Solnon
 - telefon 0033147238399
 - mejl gestionproduits@lfde.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/