Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

10:18 / 10 October 2016 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0008991996 ak
Innehavare Peter Wahlberg
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 312 773
Antal rösträtter 2 312 773
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-10-06
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 559 367
 - direkt innehavda rösträtter 57 582
 - indirekt innehavda rösträtter 1 433 635
Andel
 - aktier 3,66 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,12121 %
 - indirekt innehavda rösträtter 3,01727 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,13848 % 1 559 367
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,13848 % 1 559 367
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Wallhouse AB
 - antal rösträtter 1 000 000
 - andel av rösträtter 2,10503 %
 - bolag Data documentation AB
 - antal rösträtter 355 742
 - andel av rösträtter 0,74885 %
 - bolag Nolefo AB
 - antal rösträtter 121 244
 - andel av rösträtter 0,25522 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Peter Wahlberg
 - telefon 0705130598
 - mejl wahlberg.p@gmail.com
 
Kommentar
Försäljning innebär flytt till kapitalförsäkring.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/